dlaczego gry internetowe nie dzialaja

dlaczego gry internetowe nie dzialaja

Sie 20

dlaczego gry internetowe nie dzialaja Program i inne wymagania w klasie są ignorowane, gdy ostrość mózgu jest przetrwanie.

Przez rozszerzenie ich problemy z przetwarzaniem informacji słownej, gnębiły dzieci mają również ogromne trudności następujące kierunki, przypominając to, co usłyszał, a co sens tego, co właśnie powiedział (Steele Raider, 2001). Skupiając się, uczestniczy, zachowując i odwoływania informacji słownej są trudne zadania dla dziecka szoku, jak rozwiązywanie problemów (Yang Clum, 2000).

Wreszcie, przewlekłe Wysoki stan podniecenia, że ??traumę dzieci mieszkają w koliduje z nauką poprzez zakłócanie funkcjonowania hipokampie, części mózgu, która jest odpowiedzialna za pamięć. Jedno z badań wykazało, że traumę dzieci mają mniejszą objętość pamięci w lewą mózg obszarach hipokampa (Bremmera, Krystal, Charnez, Southwick, 1996), podczas gdy inne badania wykazały, że stres spowodowany urazem zaangażowane w uwalnianie hormonów, które uszkodzony lewy obszar hipokampa zwiększając tym samym deficyt pamięci. snu REM, krytycznym czynnikiem w konsolidacji pamięci, jest zaburzona u pacjentów z urazem nierozwiązanym (Siegel, 2003).

dlaczego gry internetowe nie dzialaja

To jest prawie niemożliwe dla dzieci do konsolidacji pamięci - pamięci operacyjnej do pamięci krótkotrwałej i pamięci krótkotrwałej do pamięci długotrwałej - kiedy nie mogą się skoncentrować. Dzieci są mniej zdolne do zatężania, gdy znajdują się one w przewlekłym stanie wysokiej pobudzenia lub lęku. Zarówno krótkoterminowe (Starknum, Gebarski, Berent, Schterngart, 1992) i werbalne lub jawne pamięci (Bremmer i wsp., 1996) cierpi, gdy ludzie są w tym stanie.

TRAUMA można wyleczyć

Mimo tak wielu nadal cierpią przez wiele lat, a nawet dekad - niezależnie od różnych form terapii. Jest tak, ponieważ większość form terapii obejmują tak zwany "Mówiąc leczyć", który sprzęga się z częścią mózgu najmniej udział w doświadczeniu urazu.

Artykuł dzięki: